POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Karely Envasos Alimentaris informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
  Els serveis, accés als continguts i oferta de serveis d’aquesta web estan exclusivament dirigits a majors de 18 anys, per la qual cosa, qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l’ús de www.karely.com i el lliurament de dades personals a persones menors d’edat.
  Karely Envasos Alimentaris tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de manera confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).
  Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrats en un fitxer titularitat de Karely Envasos Alimentaris, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com, per a enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.
  El simple fet que l’Usuari enviï les seves dades personals a Karely Envasos Alimentaris suposarà el consentiment de l’Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.
  L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu a Rambla, 207, 3r 1a, CP 08202 – Sabadell (Barcelona).
  L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Karely Envasos Alimentaris són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè en tot moment, responguin a la seva situació actual.
  Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Karely Envasos Alimentaris utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui’ns a info@karely.com